Tag Archives Türkmenistanda saýt taýýarlamak hyzmatlary. Türkmenistanda reklama hyzmatlary.

Türkmenistanda saýt taýýarlamak hyzmatlary. Türkmenistanda reklama hyzmatlary.

Боевые потери РФ в Украине (на 30.08.2022)

Türkmenistanda
saýt taýýarlamak hyzmatlary. Türkmenistanda reklama hyzmatlary
.

Türkmenistanda
rus, türkmen, iňlis dillerinde saýt taýýarlamak hyzmatlary.

 

Rus we iňlis dillerinde saýt ýasamagy zakaz etmek üçin
saýtda ulanyljak maglumatlaryň tekstlerini çap edilen ýa-da elektron görnüşde getirip
bilersiňiz. Eger saýtyňyz türkmençe bolmagyny isleseňiz, hemme maglumatlary
diňe elektron görnüşde getirmeli bolar. Tekstleri islendik redaktor
programmasynda ýazyp bilersiňiz — WORD we ş.m.

 

Türkmenistanda saýt taýýaralamk boýunça bahalar:

1.    
Domen
we hosting- bir ýyllyk 450 manat
;

2.    
Dizaýn
we diňe bir dilde internetde ýaýlyma goýbermek – 500 manat (diňe bir gezek tölenýär)
;

3.    
Her
bir dil üçin (Iňlisçe,türkmençe, türkçe, nemesçe) aýratynlykda 100 manat iş haky (diňe bir gezek
tölenýär); we hosting tölegi 100 manat

 

Siz öz reklamaňyzy «Бизнес в Туркменистане, Сотрудничество с Туркменистаном,
Business in Turkmenistan, Cooperation with Turkmenistan, Biznes Turkmenistanda »
saýtynda 300
manat
töleg bilen ýerleşdirip bilersiňiz. Siziň sahypaňyzda öz
rekwizitleriňizi, logotipiňizi we 2-3 sany surat ýerleşdirip bilersiňiz.
Maglumatlar birnäçe dilde ýazylar.

Habarlaşmak üçin 80060 103240 telefonuna jaň edip
bilersiňiz.

http://contactushere.com/turkmenmarket

E-mail: turkmenbusiness@mail.ru