Monthly Archives Октябрь 2011

Türkmenistanda saýt taýýarlamak hyzmatlary. Türkmenistanda reklama hyzmatlary.

Боевые потери РФ в Украине (на 16.01.2023)

Türkmenistanda
saýt taýýarlamak hyzmatlary. Türkmenistanda reklama hyzmatlary
.

Türkmenistanda
rus, türkmen, iňlis dillerinde saýt taýýarlamak hyzmatlary.

 

Rus we iňlis dillerinde saýt ýasamagy zakaz etmek üçin
saýtda ulanyljak maglumatlaryň tekstlerini çap edilen ýa-da elektron görnüşde getirip
bilersiňiz. Eger saýtyňyz türkmençe bolmagyny isleseňiz, hemme maglumatlary
diňe elektron görnüşde getirmeli bolar. Tekstleri islendik redaktor
programmasynda ýazyp bilersiňiz — WORD we ş.m.

 

Türkmenistanda saýt taýýaralamk boýunça bahalar:

1.    
Domen
we hosting- bir ýyllyk 450 manat
;

2.    
Dizaýn
we diňe bir dilde internetde ýaýlyma goýbermek – 500 manat (diňe bir gezek tölenýär)
;

3.    
Her
bir dil üçin (Iňlisçe,türkmençe, türkçe, nemesçe) aýratynlykda 100 manat iş haky (diňe bir gezek
tölenýär); we hosting tölegi 100 manat

 

Siz öz reklamaňyzy «Бизнес в Туркменистане, Сотрудничество с Туркменистаном,
Business in Turkmenistan, Cooperation with Turkmenistan, Biznes Turkmenistanda »
saýtynda 300
manat
töleg bilen ýerleşdirip bilersiňiz. Siziň sahypaňyzda öz
rekwizitleriňizi, logotipiňizi we 2-3 sany surat ýerleşdirip bilersiňiz.
Maglumatlar birnäçe dilde ýazylar.

Habarlaşmak üçin 80060 103240 telefonuna jaň edip
bilersiňiz.

http://contactushere.com/turkmenmarket

E-mail: turkmenbusiness@mail.ru

 

Creation of sites in Turkmenistan in Russian, Turkmen and English languages

Creation of
sites in Turkmenistan in Russian, Turkmen and English languages.

 

At the order
of works on creation of sites in several languages (Russian, Turkmen, English
and others) it is necessary to take into account the following:

1.    Texts
in Russian and-or English languages can be transferred us in an electronic kind
or on a paper, and in all other languages only in the electronic kind printed
in any text editor, for example Word;

2.    Cost of
performance of works in one language: Domain
and the Hosting — 450
manats (year),
design, Create
a site and publication on the Internet — 500
manats
, *for creation and the publication in other languages is
added cost of works — on each language
100 manats (year to a
hosting) and 100 manats
for work;

      3.    On questions of advertising on a site « Business in Turkmenistan, Cooperation with Turkmenistan » 300 manats (payment of 1
times).

 

On any
questions call in Ashkhabad 10-32-40 (in Russian only) or write from here
http://contactushere.com/turkmenmarket. 

E-mail: turkmenbusiness@mail.ru